Chính sách Bảo Hành – Đổi Trả

CÁC QUY ĐỊNH BẢO HÀNH TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH ELECTROLUX

Các sản phẩm tại Trung Tâm Bảo Hành Electrolux được bảo hành theo thời gian quy định tính từ ngày sản phẩm xuất kho tại Trung Tâm Bảo Hành Electrolux . Thời gian xuất kho được thể hiện trên tem bảo hành dán trên sản phẩm.

1. PHƯƠNG THỨC XÁC NHẬN HÀNG
• Sản phẩm có dán tem của Trung Tâm Bảo Hành Electrolux và được lưu trữ thông tin khách hàng theo đơn hàng.

2. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

a. Bảo hành miễn phí
• Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
• Tem kiểm soát trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung Tâm Bảo Hành Electrolux

b. Bảo hành tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, cháy nổ.
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản (a) nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên,  Trung Tâm Bảo Hành Electrolux sẽ nhận sửa
chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng

Lưu ý: Tùy theo từng loại sản phẩm để được hưởng chế độ bảo hành khác nhau, hoặc không được hưởng chế độ bảo hành